Nova sortida per a la sèrie d’escales amb anelles de protecció

Sortida per escala vertical amb anelles de protecció

Aquest nou sistema millora la resistència a la prolongació final de l’escala.

No cal fixar el punt superior de l’escala a la barana o estructura de la coberta (tot i que és recomanable per evitar buits i millorar encara més la resistència).

Fàcil col · locació i el sistema de embridat permet certa versatilitat de posicionament.