Escala d’accés a camió amb plataforma

Escala d'accés a camió amb plataforma

Nou model d’escala tipus graderia per a treballs d’accés a camions.

Té una plataforma de 2,4 m. d’ample que s’ajusta a qualsevol tipus de camió i té un sistema de regulació en alçada per anivellar sobre diferents altures de caixa de camió amb un sistema de peus anivelladors que treballen en tàndem.