Procés de fabricació d’una gradilla

Gradilla de 45 graus

Aquest vídeo mostra el procés productiu d’una escala tipus gradilla. En ell podem observar en detall l’elaboració de tot el procés de fabricació desde el tall del material, la manipulació de peces i l’acoblament modular de tots els seus components.

Més informació a tamborets alumini portàtils amb plataforma.

Aquest vídeo forma part del Projecte Final de Carrera d’un treballador de l’empresa ESLA a l’Institut Pompeu Fabra