Plataforma alumini amb voladís

Plataforma mòvil d'alumini amb voladís

Fabricació d’una nova plataforma mòbil especial, d’alumini amb voladís, per al manteniment de camions, amb 6 rodes per a una excel·lent mobilitat i ergonomia millorada.

Més detalls a la pàgina del projecte.