Escala d’accés a dipòsits

Escala d'accés a dipòsits

Tankeros, la companyia espanyola de contenidors de líquids amb més projecció internacional, col·loca les escales d’accés vertical ESLA mitjançant un sistema modular específic per a aquest tipus de producte.

L’accés a la coberta del dipòsit és necessari per a diferents operacions, hi ha diversos tipus de sortides d’accés.

Escala d'accés a dipòsits

L’entrada a l’escala es realitza mitjançant una escala de ganxos portàtil.

Escala d'accés a dipòsits

Per a més informació consulteu la secció de escales verticals.