Escala remolcable de subministrament de combustible

Hem dissenyat un nou sistema de remolcat per l’escala de subministrament de combustible d’aeronau.

A diferència de models anteriors en què l’escala anava muntada sobre un remolc de dues rodes juntament amb una roda jockey i aquesta nova es compon d’un bastidor de quatre rodes amb un rodet de gir.

El nou sistema ofereix més rapidesa de connexió i desenganxament del vehicle tractor i major estabilitat al maniobrar manualment per la pista.

L’escala remolcable subministrament de combustible és d’acord amb la norma DIN EN 12312-8 i DIN EN 1915.