Nova plataforma d’accés fixa fabricada en acer

Plataforma en acer tractada amb cinc

Hem dissenyat una nova plataforma fixa d’accés en acer, tractada amb zinc per evitar l’oxidació.

La plataforma no té barana frontal per permetre un accés directe a la maquinària i compta amb esglaons anti-lliscants en tramex.

Més detalls a la pàgina del projecte.