Plataforma d’accés per bobines d’elevació Siemens

Plataforma d'accés per bobines d’elevació Siemens

Siemens ens encarrega el subministrament d’una plataforma d’accés per instal·lar de manera segura passadors d’elevació en un conjunt de corrons. Tot i que el destí final és a la Xina el client és europeu i la plataforma s’ha de fabricar amb les normes europees i marcatge CE.

Plataforma d'accés per bobines d’elevació Siemens

La plataforma està construïda en alumini i el bastidor en acer pintat per protegir-la de cops i contra la corrosió.

Plataforma d'accés per bobines d’elevació Siemens

Els peus anivelladors que posseeix permeten anivellar l’estructura i garantir una major estabilitat.

Plataforma d'accés per bobines d’elevació Siemens

La plataforma ha de ser enviada a l’estranger, de manera que el sistema modular de ESLA permet desmuntar i embalar en un paquet de dimensions reduïdes.