Plataforma d’alumini per a l’accés a trens

Plataforma fixa d'alumini per a accés a trens

Plataforma fixada a terra per al desembarcament de vagons del tren, amb baranes a la zona de risc de caigudes.

Més informació a la pàgina del projecte.