Plataforma de manteniment splitter Mercadona

Plataforma de manteniment splitter Mercadona

Aquest apilador de caixes de l’empresa Mercadona necessita el manteniment de tots els seus components. Per a això, es va dissenyar aquesta plataforma en forma d ‘”U” que permet accedir a qualsevol ubicació de la màquina.

Plataforma de manteniment splitter Mercadona

L’accés es realitza per mitjà d’una escala vertical amb protecció dorsal. L’escala té una porta de seguretat per garantir l’accés a personal autoritzat.

Plataforma de manteniment splitter Mercadona

Els moviments horitzontals de la màquina necessiten la regulació i ajust durant el muntatge per evitar qualsevol interferència.

Plataforma de manteniment splitter Mercadona

La plataforma està suspesa per uns pilars d’acer especialment dissenyats per ajustar en la seva col·locació.

Plataforma de manteniment splitter Mercadona

Per a més informació consulteu les escales i plataformes especials.