Plataformes amb doble replà per a l’accés a màquines

Plataformes fixes d'alumini amb doble replà

Disseny i fabricació de plataformes fixes d’alumini amb doble replà per a l’accés a maquinària.

Més informació a la pàgina del projecte.