Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Instal.lació plataforma alumini plegable terminals portuàries per camions cuba.

  • Plataforma abatible terminal portuaria
  • Plataforma alumini desplegada per a terminals portuàries

Descripció del projecte

Disseny, fabricació, normalització i instal.lació de 8 plataformes especials de treball d’ alumini a les terminals portuàries de proveïment de combustible pels camions cuba en el port de València. Conforme EN 14,122

  • Plataforma alumini detall desplegada terminals portuàries
  • Plataforma alumini terminals portuàries. Detall plegada

Detalls

  • Sistema que permet plegar la plataforma mitjantçant cilindres.
  • Conjunt barana que garantitza plena seguretat a la zona de treball.
  • La plataforma és construïda amb graons tramex per evitar acumulacions d’ aigua que podessin provocar lliscaments, ja que com es veu a les fotografies estan a l’ exterior.

Necessitats del client

  1. El client vol un claus en mà, és a dir des del disseny fins el muntatge i la instal.lació.
  2. Importància de la funcionalitat al plegar i desplegar la plataforma. Per això uns cilindres acompanyen el moviment. A més la barana es manté compacta, excepte la part que enllaça l’ estructura amb el conjunt, per no retardar la operativa i oferir més rigidesa.
  3. Seguretat en la realització del treball. L’ operari treballa absolutament protegit per la barana quan està al sostre del camió, i en l’ accés a la plataforma.
Demani més informació
×