Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Plataforma d’alumini per manteniment splitter centre logístic

  • Plataforma especial d' alumini manteniment centre logístic
  • Plataforma de manteniment splitter Mercadona
  • Plataforma de manteniment splitter Mercadona
  • Plataforma de manteniment splitter Mercadona

Descripció projecte

Plataforma fixe de treball especial d’alumini, per manteniment apilador de caixes en centre logístic. Construïda en U envoltant la màquina i accés amb escala vertical amb anelles de protecció. Conforme normativa EN14.122.

  • La superfície de la plataforma és amb xapa llagrimada.
  • Baranes amb rodapeus en tot el perímetre extern.
  • L’escala té una porta de seguretat per personal autoritzat.

Les necessitats bàsiques ha resoldre plantejades pel client són

  1. Al ser un magatzem logístic entreplantes, poc pes per no sobrecarregar la planta. L’alumini i la optimització del disseny en la perfileria utilitzada garanteix un pes equilibrat.
  2. Manteniment fàcil. L’alumini no requereix manteniment ja que no s’oxida, i a més tota l’estructura és mitjantçant unions mecàniques, com un mecano. No hi ha soldadura, i això permet en el futur canviar qualsevol peça de forma independent. ESLA té una biblioteca tècnica amb tots els projectes especials fabricats que faciliten la gestió dels recanvis.
  3. No tocar la màquina, la plataforma està suspesa en pilars de la seva pròpia estructura, i per tant sense afectar ni recolzar-s’hi.
Demani més informació
×