Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Plataforma mòbil d’alumini amb voladís i baranes abatibles

 • Plataforma mòbil d'alumini amb voladís i baranes abatibles
 • Plataforma mòbil d'alumini amb voladís i baranes abatibles

Descripció del projecte

Plataforma mòbil d’alumini per treballs de manteniment ITER per produïr energia fusió nuclear.

Detalls

 • Voladís frontal i laterals.
 • Baranes frontals abatibles amb frontisses per accés.
 • Les baranes estan pintades en groc per senyalització.
 • Bastidor inferior en acer pintat que a l’hora fa de contrapès per mantenir les condicions de bolcament del voladís.
 • Cartelleria informativa de les normes de seguretat en la utilització de l’escala.
 • 4 rodes independents giratories amb fre de palanca.
 • Escala d’accés 45° amb doble barana.
 • El bastidor té unes anelles per poder agafar l’escala amb el pont grua i desplaçar-la.

Necessitats del client

 1. Movilitat, s’instal·len 4 rodes giratòries per facilitar el desplaçament de la plataforma en totes les direccions.
 2. Senyalització, es dissenya amb el client tota la cartelleria, i es pinten en groc les baranes.
 3. Sistema d’elevació, la plataforma ha de ser elevada per traslladar-la a la zona de treball, li col·loquem 4 anelles per poder fer la operació.
Demani més informació
×