Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Plataforma mòbil d’alumini amb voladís

Plataforma mòvil d'alumini amb voladís

Descripció del projecte

Plataforma d’alumini per manteniment de camions.

Detalls

  • Voladís especial de 1.300 mm.
  • Inclinació de 45°.
  • Baranes de protecció.
  • Bastidor de ferro pintat.

Necessitats del client

  1. La plataforma ha d’entrar entre la cabina i la caixa per poder fer el manteniment. Es requereix d’una longitud de voladís molt especial de 1.300 mm. Per no contrapesar en excés la plataforma, s’inclou un bastidor inferior en ferro per sota del voladís.
  2. Bona movilitat. La plataforma té 6 rodes giratòries per poder maniobrar en tots els sentits a l’hora d’apropar-se i situar-se en el lloc de treball.
  3. Bona ergonomia per l’accés. Es realitza una inclinació a 45° que permet pujar i baixar de cara.
Demani més informació
×