Escales, Plataformes de Treball i Bastides
EUROPEAN SPECIAL LADDERS

Plataforma pont d’alumini de manteniment ITER per produïr energia fusió nuclear

Plataforma mòbil d'alumini amb doble accés lateral. Vista general

Descripció del projecte

Plataforma mòbil d’ alumini per pujar per ambdós costats.

Detalls

  • Plataforma mòbil d'alumini amb doble accés lateral. Escala d'accés
  • Plataforma mòbil d'alumini amb doble accés lateral. Vista lateral
  • Equipada amb 4 jocs d’ estabilitzadors.
  • Sistema de gantxos per poder elevar-la.
  • doble barana per evitar caiguda lateral.
  • Inclinació 60°.

Necessitats del client

  1. Al ser una instal.lació circular no hi ha entrada ni sortida, el client necessita un pont per accedir-hi.
  2. Sistema d’ancoratge per poder treure l’equip amb pont grúa quan s’hagi de retirar.
  3. Baranes en tot el perímetre per garantir una total seguretat.
Demani més informació
×