Ladders, werkplatforms en steigers
EUROPEAN SPECIAL LADDERS
Uw contacten in Nederland
Paul V. +31 65318 3264 | pv@esla.nl
Ruud H. +31 62442 7056 | rh@esla.nl

Productieproces

Normalisatie

ESLA beschikt over een ontwerphandboek voor de normalisatie van haar producten

Als fabrikant verklaren wij dat het onze verantwoordelijkheid is dat het geleverde product conform de volgende veiligheids- en gezondheidsregels op het werk is, voor zover van toepassing:

  • R.D 486/97 WERKPLEKKEN
  • R. D. 1215/97 WERKUITRUSTINGEN

Bovendien werden in het proces van kwaliteitscontrole en ontwerp van het product alle normatieve punten gerespecteerd die verwijzen naar eender welk onderdeel van de ladder of van het geheel, waarbij wordt nagekeken of er werd voldaan aan alle vermelde vereisten in het technisch dossier. Men baseert zich hiervoor op de volgende technische Europese normen:
:

  • UNE-EN 131:1993 DRAAGBARE LADDERS
  • NF P 93-352 INDIVIDUEEL ROLLEND PLATFORM
  • GI 637 PODELEITERN
  • UNE-EN ISO 14122:2001 PERMANENTE TOEGANGSMIDDELEN TOT DE MACHINES
  • UNE-EN ISO 14183:2003 OPSTAPLADDERS MET TREDEN

Aluminium en eigenschappen

Niet-brandbaarheid

Aluminium brand niet en stoot ook geen enkele giftige stof uit.

Smeltpunt: 660°C.

Buigbaarheid

Aluminium is een bijzonder buigbaar materiaal, dat in oneindig veel vormen kan worden vervaardigd en daardoor worden aangepast aan specifieke gebruiksbehoeften.

Recyclebaar

Aluminium wordt vanaf het begin gerecycled en is 100% recycleerbaar.

Kan oneindig gerecycled worden zonder verlies van fysieke kenmerken of van kwaliteit, en er kunnen producten geproduceerd worden, volledig uit gerecycleerd aluminium.

  • Energiebesparing bij recycling en bij het productieproces.
  • Onschadelijkheid.

Duurzaamheid

Aluminium staafHet natuurlijke roestproces van aluminium creëert een permanente laag die het beschermt tegen blootstelling aan de atmosfeer en chemische stoffen, waardoor het heel goed bestand is tegen corrosie. Die laag wordt spontaan opnieuw aangemaakt wanneer deze (on)vrijwillig werd weggehaald.

De verschillende methodes van oppervlaktebehandeling voor aluminium bevorderen deze eigenschap, die nodig is omwille van de eisen bij bepaalde toepassingen.

Enkele van de meest toegepaste oppervlaktebehandelingen voor aluminium zijn het anodiseren of het poedercoaten.

Aluminium is een materiaal met een extreem lange levensduur.

Op dezelfde wijze reflecteert aluminium uv-straling, en daarom is het niet onderhevig aan chemische of structurele wijzigingen veroorzaakt door deze of andere materialen van commercieel gebruik.

Aluminium blijkt bijzonder nuttig voor die toepassingen die bescherming, bewaring en duurzaamheid vereisen.

Structurele weerstand

Aluminium is een heel licht metaal, meer bepaald met een gewicht van 2,7 g/cm³, 1/3 van het gewicht van staal.

Aluminium, gebruikt voor commerciële doeleinden, is een vorm van legering die een grote variëteit aan geschikte eigenschappen bezit voor de meest diverse toepassingen. Aangezien de stijfheid niet enkel afhankelijk is van de elastische module maar ook van de geometrie van het profiel, is het mogelijk dezelfde stijfheid te verkrijgen als staal, maar met de helft van het gewicht. En met een kleine meerprijs kunnen er in de bewerkingsfase eigenschappen aan het profiel worden toegevoegd die de stijfheid van de torsie verhogen.

Niet giftig

Aluminium is een onschadelijk, hygiënisch en geurloos materiaal.

Zijn uitstekende beschermingseigenschappen verhinderen volledig vocht, roest, geuren en andere gassen en micro-organismen. Anderzijds is het oppervlak eenvoudig afwasbaar en verhindert het de aanwezigheid en de groei van bacteriën. Het zijn deze eigenschappen die het gebruik stimuleren in diverse industrietakken: gezondheid, voeding en bouw etc.

Productie van ladders en toegangsplatforms voor verschillende sectorenHoe maken we een project op maat?

ESLA heeft de technische deskundigheid in huis om elk gewenst project te ontwikkelen vanaf de initiële schets van de klant tot de oplevering.

De klant stelt een initiële schets voor om een nieuw project volgens zijn behoeften te ontwikkelen.

Realisatie van de schets en plannen van de ladders en platforms

Er worden een ontwerp en een technische studie gemaakt.

De materialen voor de bouw van de ladders en platforms worden getest.

De dienst kwaliteit voert pertinente testen uit in overeenstemming met de normvereisten.

De projecten zijn gecertificeerd volgens de behoeften van de klant

We staan er garant voor dat het product dat de klant ontvangt, voldoet aan de vooraf gestelde vereisten.

Keuze van uitvoering van de ladder/trap/platform etc. (toegangsmiddelen)

Het eerste dat in overweging genomen dient te woorden bij de selectie van een toegangsmiddel is het type werk dat uitgevoerd dient te worden en de gebruiksfrequentie. Elke situatie vereist echter specifieke voorwaarden en daarom dient in de eerste plaats rekening gehouden te worden met gezond verstand.

We moeten er ook rekening mee houden dat, afhankelijk van het type toegang, de minimale veiligheidsvoorschriften in elk geval variëren. Over het algemeen kan de differentiatie worden vastgesteld, dat als het gaat over een toegang tot een machine of een andere meer algemene werkplek, er bovendien nog andere vereisten bestaan voor specifieke werkplekken, zoals de toegang tot de verdiepingen van een gemonteerde toren of steiger.

Termen en definities

Balustrade:
Toegangsmiddel dat bestaat uit een continu hellend vlak met een hellingshoek van 0° tot 20°.

Trap:
Toegangsmiddel met een hellingshoek van 20° tot 45°, waarbij de horizontale elementen treden zijn. Bedoeld voor frequent gebruik en ook voor personen die werktuigen dragen.

Trapladder:
Toegangsmiddel met een hellingshoek van 45° tot 75, waarbij de horizontale elementen treden zijn. De toegang wordt geacht te worden gebruikt met een lagere frequentie en niet door personen die werktuigen dragen, behalve schroevendraaiers, borstels, enz. Bij een hellingshoek gelijk aan of groter dan 60° wordt afdalen met het aangezicht naar de ladder aangeraden.

Verticale ladder:
Toegangsmiddel met een hellingshoek van 75° tot 90°, waarbij de horizontale elementen smalle sporten zijn. Bedoeld voor bijzondere gevallen en gebruik makend van beide handen om je vast te houden.

Meer info
×